начало   за нас    реклама   контакти


» Здраве
» Облекло
» Храни
» Играчки
» Колички
» Козметика
» Аксесоари
» Градини и ясли
» За бременни
» Обзавеждане
» Заведения
Ако желаете да добавим безплатно Вашия обект в каталога, кликнете тук
СтатииПедагогически цели и задачи при работа с деца от 0 до 3г.

Независимо дали детето ви посещава детски ясли или не, то трябва постепенно да придобива определени знания,навици и умения. Какво включват заниманията в Детските ясли? Един популярен примерен вариант:

Занимания с деца до 1г.

1.Задачи за развитие на движенията.
-За развитие и укрепване на мускулатурата:
Развитие на умението детето да държи главата си изправена.
Стабилизиране опората на краката.
Приучаване да се обръща от гръб по корем и обратно.
Приучаване да стои самостоятелно.
-За развитие на самостоятелното ходене:
Стимулиране на пълзенето, изправянето чрез неподвижна опора, пристъпването чрез придържане, самостоятелното ходене.
- Гимнастика.

2.Задачи за емоционално- социално развитие на детето.
-Развиване на уменията на детето за общуване с възрастните:
Активно предизвикване съсредоточаване на детето. Заглеждане и проследяване на човешкото лице. Предизвикване усмивка у детето и “комплекс на оживление”. Поощряване и установяване на социални контакти дете- възрастен. Развиване чувството за привързаност.
- Развиване на общуването чрез действия и предмети:
Подражаване на социални жестове и действия с предметите. Самостоятелна манипулативна дейност. Приучаване към извършване на определени действия. Развиване чувството на удовлетвореност при успешно изпълнение на словесни задачи.
-Приспособяване към първите социални изисквания:
Приучаване да се радва на одобрението от околните. Поставяне на първите забрани и преодоляване неудовлетворението от тях. Подчиняване на изискванията на възрастния. Създаване на условия за контакти с други деца и поощряване на първоначалния интерес.
-Развиване на преднамерени волеви действия:
Настойчиво добиране до играчка. Многократно повтаряне на едноактивни действия с предметите.

3. Задачи за формиране на социални умения.
Приучаване на детето да: Изпълнява поръчки по словесно указание. Хваща активно подадени предмети. Изпълнява някои социални жестове /довиждане и др./ Взаимодейства с възрастните. Свиква с дневния режим.

4. Задачи за умствено развитие на децата.
-За развитие на сетивните усещания и възприятия чрез:
Вслушване в говора на възрастния и в звученето на играчка. Следене с поглед на движещи се ярки играчки. Следене на движещи се предмети с глава. Вглеждане в образа на възрастен. Посягане към играчка. Наблюдаване на предмети. Различаване на интонацията с която се говори. Търсене на източника на звука.
-За развитие целевите действия с предметите чрез приучаване:
Към целенасочено хващане на играчка. Да държи предмети едновременно с двете ръце. Да прехвърля предмет от една ръка в друга. Да хваща с пръсти. Да удря две кубчета едно в друго. Да изважда скрити играчки. Да поставя предмети в кутия.
- За развитие на паметта и вниманието:
Различаване на познати хора и предмети. Разпознаване в огледало. Наблюдаване на предмети.
- За развитие на нагледно– действеното мислене:
Приучаване да реагира на собственото си име. Овладяване на нови достъпни действия с предмети. Да изпълнява познати действия по словесни указания.
  -За овладяване на речта:
Стимулиране гукането на детето. Развиване на звукоподражанието. Разбиране названието на играчки, имена на близки хора. Усвояване на осмислени думи.

Занимания с деца от 1 до 2г:

1.Развитие на речта:
-Задачи за развитие на разбирането:
Откриване на премети и играчки по тяхното наименование.
Запознаване с предмети и названието им.
Словесни указания за действия.
-Задачи за развитие на активната реч:
Упражняване на произношението на звуци, срички, думи и фрази.
Разширяване на речниковия запас.
Стимулиране на говора.

2.Музикално възпитание:
Задачи за муз.възпитание:
-Слушане на музика:
  Слушане на муз.произведения и песни за деца.
  Реагиране на бързо и бавно темпо при изпълнение на муз.инструмент.
-Движения съпроводени с музика:
  Груп.движения при песен.
  Ритмично чукане с кубчета и др.съобразно темпото и динамиката на музиката.
-Подпяване:
  Подпяване на повтарящи се срички  и отделни думи от текст на песен.
  Подпяване на мелодии заедно с възрастния.

3.Предизобразителна дейност:
-Рисуване:
  Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи по листа.
  Стимулиране на спонтанното и усърдно драскане.
  Регулиране на драскането в границите на листа.
  Рисуване на вертикални и хоризонтални линии.

4.Строително Конструктивна Дейност:
-Строене:
  Подреждане на кубчета едно до друго и едно над друго.
  Конструиране на прости фигури с различни по големина елементи.
  Строене на прости по замисъл фигури с разнообразни материали.
  -Низане:
Низане на едри халки върху неподвижна и подвижна ос.

5.Развитие на движенията:
Задачи за разв.на движенията.
За стабилизиране на:
- Ходенето:
  Ходене с и без поддръжка. Ходене по права линия. Ходене заднешком. Слизане и качване по стълба с опора. Прескачане на въженце.
-Бягането:
  Единично бягане до определена цел. Бягане в група. Бързо ходене, преминаващо в тичане.
-Скачането:
  Подскачане на място с и без поддръжка на двете ръце. Имитационно подскачане.
-Лазенето:
  Пълзене до определена цел. Имитационно пълзене. Провиране под пейка и др.
-Хвърлянето:
  Хвърляне на топка с и без определена цел с две ръце. Търкаляне на топка без и с определена цел.
-Катеренето:
  Катерене и слизане по катерушка.
-Гимнастика.
-Подвижни игри.
  Допълнителни задачи:
-Задачи за умствено развитие на децата:  За развитие на паметта, вниманието и мисленето чрез подходящи за възрастта дидактични игри.
-Задачи за емоционално- социално развитие на децата: За развитие на адаптационните възможности на детето. За регулиране на емоциите. За начално формиране на самостоятелност. Формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта.
-Дете- околна среда: опознаване на себе си, опознаване на децата и възрастните от ДЗ, запознаване с околната среда, общуване, разходки. Игри на открито. Куклен театър. Празници.

Занимания с деца от 2 до 3г:

1.Занимания за развитие на речта.
Задачи за развитие на речта:
-За разбиране на речта:
Запознаване с действия и предмети изобразени на картина.
Развиване на умението да се слушат приказки и разкази.
Театър на маса.
Разбиране съдържанието на разказ с и без онагледяване.
Научаване да разбират въпросите на възрастен и да дават адекватни отговори.
Изпълнение на словесни поръчки.
-За развитие на активната реч:
Усвояване названията на: животни, птици, прибори и съдове за хранене, основни храни, мебели и предназначението им, плодове и зеленчуци, основни цветове, действия, запознаване с понятия за количество. Изговаряне на осмислени думи и словосъчетания.
Съставяне на самостоятелни разкази от 2-3 изречения по познат сюжет или картина.
Преразказване на познати приказки с помощта на възрастен.
-За развитие на граматически правилна реч:
Приучаване за правилна употреба на словореда на думите в изречението.
Усвояване на граматическите форми число, род, време.
Използване на глаголите в сегашно и минало време.
Приучаване децата да дават адекватни отговори за минали и бъдещи действия.
Обогатяване на речта с нейните съставни части.
- За правилно звукопроизношение:
Овладяване на правилните названия на предметите.
Правилна артикулация на трудните звуци.

2.Музикални занимания.
Задачи за музикално възпитание:
-Слушане на музика:
Слушане на музикални произведения и песни. Отгатване на дадена песен по мелодията.
-Движения съпроводени с музика:
Групови движения при песен. Ритмично чукане с кубчета съобразно динамиката на песента. Упражняване на действия, характерни за даден песенен герой. Упражняване на танцови движения.
-Подпяване и пеене:
Подпяване и пеене на повтарящи се срички, думи и мотиви от текст на песен с без съпровод с помощта на възрастен. Приучаване към точно интониране на песните. Заучаване на детски песнички.

3.Изобразителна дейност.
Задачи за развитие на изобразителната дейност:
-Рисуване:
Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи върху листа. Кръгообразни движения по листа. Рисуване на прави линии. Рисуване със съчетаване на кръгообразни и прави линии.
-Моделиране:
Приучаване към работа с подходящи пластични материали. Моделиране на продълговати, кръгообразни и овални форми.
-Апликиране:
Подреждане и залепване с помощта на възрастен на 1 и 2 елемента на определено място.

4.Строително конструктивна дейност:
Задачи за развитие на конструктивната дейност:
-Строене:
Строене с разнообразни по форма, големина и цвят материали. Строене на фигури по замисъл и по предварително зададена задача. Работа със конструктори за деца.
-Низане и забождане:
Низане на различни елементи по цвят, форма и големина.
Забождане на елементи от мозайка за деца до 3г.

5.Развитие на движенията:
Задачи за развитие на движенията.
-За усъвършенстване на ходенето:
Ходене по повдигнати ограничени повърхности и отскачане. Ходене в кръг. Ходене между препятствия. Ходене в кръг по двойки и един след друг. Имитационно ходене. Качване и слизане по стълба без опора.
-За усъвършенстване на бягането:
Бягане до определена цел и връщане. Бягане със смяна на посоката. ”Състезателно” бягане. Имитационно бягане.
-За усъвършенстване на скачането:
Прескачане на дължина и височина. Подскачане за достигане на цел. Подскачане от един крак на друг. Стоеж на един крак.
-За усъвършенстване на хвърлянето:
Хвърляне на топка във вертикална цел с лява и дясна ръка. Ловене на топка с две ръце. Хвърляне на топка с две ръце назад. Прехвърляне на топка над препятствие.
-За усъвършенстване на лазенето и хвърлянето.
-Гимнастика.
-Подвижни игри.

6.Дете-околно среда:
-Опознаване на себе си: Име и години на детето. Усвояване и затвърдяване названията на частите на лицето и тялото.
-Научаване и затвърдяване имената на близките хора и техните названия. Научаване имената на връстниците в групата.
-Запознаване с околната среда. Нашият дом.
-Запознаване с нови предмети от заобикалящата среда.
-Общуване: Общуване с връстници и възрастни. Срещи с деца от други детски заведения и училища, с приятели и стажанти /ако посещава детски ясли/.
- Чувства: Възпитаване на чувства към други живи същества.
-Празници.
-Разходки.

Допълнителни задачи: За емоционално- социално развитие на децата. За умствено развитие на децата чрез подходящи дидактични игри и материали. За формиране на социални умения и за формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта: Да се храни самостоятелно и сравнително чисто. Да си мие ръцете и да изплаква устата си. Да не поставя в устата си предмети с които се играе или намерени вещи. Да избърсва нослето си с кърпа. Да извършва физиологичните си нужди в гърне. Да заспива в определеното по режим време. Да се приучава към спретнатост и ред. Да се облича и съблича самостоятелно, като подрежда дрехите и обувките си. Да се приучи към елементарно културно поведение.

В домашна обстановка можете да си поставите подобни задачки, но придобиването на навици, умения и знания при толкова малки деца, за да бъде успешно трябва да се прилага постепенно, ненатрапчиво и предимно под игрова форма.

Някои важни уточнения:
Възрастова периодизация в развитието на детето:
-новородено /до 1 месец/
-кърмаческа възраст /до1г./
-яслена или ранна детска възраст /1-3г./
-предучилищна възраст/3-7г./
-училищна възраст.
Много е важно да се има предвид възрасстта на детето при поставянето или изясняването на какъвто и да е въпрос отнасящ се до детското развитие.
Цялостното развитие и възпитание на детето включва: физическо, умствено, нравствено, познавателно и интелектуално развитие и възпитание.

Водещите дейности в детска възраст:
І период: От раждането на детето до 1г.-потребност от общуване с хората и емоционално отношение към тях.
ІІ пер:1-3г.основна д-ст е предметно- манипулативната, детето подражава и усвоява функцията на предметите, възниква речта.
ІІІ пер:3-7г.основна е игровата дейност.
Съответно след постъпване на детето на училище водеща дейност е учебната.Автор:
Мариана Чомпалова - детски социален педагог
www.moetodete.com

© 2006, VarnaBebe.com, Всички права запазени :: условия за ползване ::
Търси
Научавайте за
всичко ново в сайтаКошарка за игра
Lusso Cam
Цена: 135.00 Лева
На каква възраст родихте?

Между 16 и 20 год.
Между 21 и 25 год.
Между 26 и 30 год.
Между 31 и 35 год.
Над 35 год.
Гласували: 1899